• Smernica o zamedzení šírenia, držby a požívania látok
        poškodzujúcich zdravie žiakov a ovplyvňujúcich ich vnímanie a
        vedomie v prostredí školy a na školských aktivitách.