•  

    Riaditeľské voľno 2 februára 2024
    Riaditeľské voľno 16. novembra 2023
    Rozhodnutie o skrátení ŠKD 30.6.2023