• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná ZŠ Felix, elok. prac. Karloveská 356/64, Bratislava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromná ZŠ Felix, elok. prac. Karloveská 356/64, Bratislava
   • Telefón
   • (+12) 34-567-890
   • Adresa školy
   • Krásnohorská 3127/14, 851 07 Bratislava
    elok. prac. Karloveská 356/64, Bratislava
    Bratisalava
    Slovakia