• NOVINKA: Od septembra 2023 otvárame prvácku triedu aj vo Vrakuni na Vážskej 32. 

   V Bratislave budeme otvárať triedy prvého ročníka od 9/2023 v týchto budovách:

   • Petržalka - Tematínska 1
   • Karlova Ves - Karloveská 64 (budova Iuventy)
   • Vrakuňa - Vážska 32 (budovu budeme na jar rekonštruovať)

    

   Pre záujemcov o zápis budúceho prváka do našej školy máme pripravený nezáväzný kontaktný formulár. 

   Ak máte záujem o zápis dieťaťa do našej školy s nástupom 1. septembra, je nutné ho vyplniť najneskôr do 31. januára. (Formuláre prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.)


   Jeho vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na deň otvorených dverí, informačné stretnutia, zápis. Na dni otvorených dverí a informačnom stretnutí sa oboznámite s našou školou, budete si môcť pozrieť priestory školy. 

   V mesiacoch február - apríl prebiehajú rodinné popoludnia, rozhovory s rodičmi a samotný zápis (apríl). Najneskôr do 31.5. vydávame rozhodnutia o prijatí.