• V priebehu šk. roka umožňujeme zákonným zástupcom prihlásiť dieťa do našej školy do rôznych ročníkov. Ich prijatie závisí od absolvovania prestupového procesu, jeho výsledkov, ale aj od toho, či je v danom ročníku voľné miesto.

   Prestupový proces organizujeme dvakrát ročne

   - ku 1.2. (registrácia nutná do 30. novembra predchádzajúceho roka)

   - ku 1.9.  (registrácia nutná do 30. apríla)

    

   Záujemci o prestup dieťaťa z inej školy najskôr vyplnia formulár, následne budú pozvaní na Deň otvorených dverí mailom.