• Príspevok na školu

    • 340 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku
    • zľava pri súrodencoch v škole - 2. dieťa v škole - 60 Eur, 3. dieťa v škole - 120 Eur z príspevku. 

     

    Príspevok na Klub: 

    • 92 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

     

    Zápisné: 

    • 600 eur, platí sa jednorazovo

     

    Z príspevku na školu sa hradia všetky učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a pod. 

    Z príspevku na školu sa nehradia obedy, krúžky, dobrovoľné kurzy - napr. plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode či pobytové akcie. 

     

    Príspevok sa každoročne navyšuje o 5  - 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov školy.